• زاینده‌رود تشنه مدیریت آب

    آب را گل نکنیم

    زاینده‌رود تشنه مدیریت آب

    اصفهان- جاری شدن آب در بستر تشنه زاینده‌رود با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو است که بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان این جاری شدن آب به‌صورت مقطعی را برای آن مضر می‌دانند و بر تداوم جریان حرکت آب حتی به میزان اندک تأکید می‌کنند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها