• نان قاچاقچیان گندم آجر شد

    رد پای مخلان اقتصادی در مزارع

    نان قاچاقچیان گندم آجر شد

    کرمان-در استان کرمان که تا پیش از این قاچاق سوخت و هم چنین مواد مخدر و کالاهای خارجی دست دوم رواج داشت به تازگی محصول جدیدی به نام گندم به فهرست قاچاقچیان افزوده شده است که هنوز معلوم نیست این کالا برای سود بیشتر است یا ارتباطی با عناصر معاند در راستای فلج کردن اقتصاد کشور دارد؟

تیتر سه زیرسرویس استان ها