• آمار در حوزه آسیب اجتماعی متناقض است

    آمار در حوزه آسیب اجتماعی متناقض است

    کرمان-مدیرکل اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه آمارها در حوزه آسیب‌های اجتماعی متناقض است گفت: باید اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار به شکل نرم‌افزاری ساماندهی شود.

اخبار برگزیده کرمان