• طرح پیک کتاب در کتابخانه‌های عمومی کرمان اجرا شد

    طرح پیک کتاب در کتابخانه‌های عمومی کرمان اجرا شد

    کرمان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان گفت: در پی اجرای موفق مرحله نخست طرح پیک کتاب در تحویل کتاب از کتابخانه های عمومی به متقاضیان، در شرایط همه گیری کرونا، مرحله دوم این طرح در تعداد ۴۰ باب از کتابخانه های عمومی استان اجرا شده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها