• جنگل هایی که به سیخ می کشیم/ مرگ درختان هیرکانی در آتش بی توجهی

    قدس آنلاین گزارش می دهد؛

    جنگل هایی که به سیخ می کشیم/ مرگ درختان هیرکانی در آتش بی توجهی

    بجنورد- با آغاز سفرهای تابستانی بسیاری از افراد گذراندن در باغ ها و استراحت در زیر سایه های درختان را به سایر مکان ها ترجیح می دهند که متاسفانه برخی در حفاظت از درختان و جنگل ها غافل هستند و با شکستن و قطع شاخه ها و آتش زدن، ظلمی بزرگی به نسل های آینده می کنند به گونه ای که این غفلت ها از ابتدای امسال تاکنون،۱۹ هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی را به آتش کشیده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها