• نشاط و نگاه مثبت به آینده را باید تقویت کنیم

    نشاط و نگاه مثبت به آینده را باید تقویت کنیم

    اهواز_ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: با تأکید بر اینکه روح امید، نشاط و نگاه مثبت به آینده را باید تقویت کنیم، گفت: باید فرهنگ گفت و گو را در سطوح مختلف تقویت کرد تا سؤظن ها، مشکلات و برداشت های غلط به راحتی حل شوند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها