• کرونا گره مشکلات فرش‌بافان قمی را کورتر کرد؛صادرات راه نجات صنعت فرش

    کرونا گره مشکلات فرش‌بافان قمی را کورتر کرد؛صادرات راه نجات صنعت فرش

    قم- نخستین تبعات کرونا در بازارهای جهانی انسداد مرزها، قطع صادرات و درنهایت کاهش چشمگیر مشتریان در بازار فروش بود لذا فرش‌بافان قمی که تا پیش‌ازاین به هر شکل ممکن با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند حال همان روزنه امید صادرات نیز ماه‌هاست که قطع‌شده و بر تاروپود مشکلات آن‌ها رخنه کرده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها