• تحریم های دارویی اثری بر کشور ندارد

    وزیر بهداشت:

    تحریم های دارویی اثری بر کشور ندارد

    سمنان- وزیر بهداشت با اشاره به موضوع تحریم‌های دارویی اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: ما برای تهیه داروها از آخرین دستاوردهای بشری استفاده می‌کنیم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و امروز کمبود داروهای خارجی از ۳۰۰ قلم به کمتر از ۳۰ قلم در کشور کاهش‌ یافته است.

اخبار برگزیده سمنان