• بحران کم آبی در شهرستان سرباز

    بحران کم آبی در شهرستان سرباز

    ایرانشهر- بحران کم آبی و کاهش ۶۴ درصدی نزولات جوی در شهرستان سرباز ،سیستان و بلوچستان ، خشک شدن سد پیشین این شهرستان را در پی داشت.

تیتر سه زیرسرویس استان ها