• گاندوهای بلوچستان در حالت تهاجمی قرار گرفتند

    گاندوهای بلوچستان در حالت تهاجمی قرار گرفتند

    سیستان و بلوچستان- گاندوهای بلوچستان در فصل تخم‌ریزی در حالت تهاجمی قرار می‌گیرند و عدم حفاظت کامل از آنها در این فصل کنار تنش آبی روستاها، زنگ خطر تکرار حوادث تلخ سال‌های گذشته را به صدا درآورده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها