• «سیستان و بلوچستان» از احداث سیل بند تا اقدامات نیم بند

    قدس بررسی می‌کند

    «سیستان و بلوچستان» از احداث سیل بند تا اقدامات نیم بند

    زاهدان- تجربه سیل به وسعت سیل اخیر در سیستان و بلوچستان را در سال ۱۳۸۵و در توفان «گونو» می‌توان دنبال کرد که خسارتی به همین میزان اخیر ایجاد کرد اما سؤال بسیاری از مخاطبان و مردم این است که آیا راهی برای کاهش خسارت‌ها هست و مسئولان می‌توانستند برای جلوگیری از این حجم خسارت اقدامی در دستور کار قرار دهند؟

تیتر سه زیرسرویس استان ها