• خرمای شهر نخل و افتاب در آرزوی برند شدن

    قدس آنلاین گزارش می دهد

    خرمای شهر نخل و افتاب در آرزوی برند شدن

    یزد – شهرستان ۵۸ هزار نفری بافق درجنوب شرق شهریزد، درست درخطه کویری ما بین کرمان و یزد از دیربازبه شهرنخل و آفتاب معروف بوده و نخلکاری در این شهرستان قدمتی ۲ هزار ساله دارد و همین باعث شده تا این شهرستان علاوه براینکه در کناراستانهای سیستان بلوچستان،کرمان، بوشهروخوزستان یکی از قطب های تولید خرمای کشور به شمارمی رود دارای تاریخ ،تمدن و میراثی کهن باشد که امروزه آن را در زمره یکی از مناطق گردشگری هم قرارداده است تولید خرما به تنهایی زمینه اشتغال بسیاری برای بافقی ها ایجاد کرده با این حال استفاده بهینه از اجزای نخل برای ساخت صنایع دستی حصیری به رشد این شهرستان و اشتغالزایی و درآمد افزائی آن افزوده ضمن اینکه زمینه توسعه گردشگری را نیز فراهم کرده است .

تیتر سه زیرسرویس استان ها