• «یزد»واژه جهانی شدن را به یدک می کشد

    انتظاراتی که پس از دو سال برآورده نشد

    «یزد»واژه جهانی شدن را به یدک می کشد

    یزد - ۱۸تیر ماه ۱۳۹۶ در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانی در کراکف لهستان، با رای قاطع اکثر اعضای کمیته میراث بشری سازمان ملل متحد شهر یزد در فهرست ثبت آثار جهانی قرارگرفت و پس ازکسب این شهرت جهانی چه رویاها و خواب هایی برای این شهر ارمیده در دل کویر که دیده نشد پس از گذشت دوسال از ثبت جهانی،این شهر فقط واژه جهانی را به یدک می کشد و نیازمند توجه بیشترمسئولان استانی و کشوری است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها