• مدارسی که هنوز سرویس بهداشتی ندارند

    نبود حداقل‌ها در فضاهای آموزشی؛

    مدارسی که هنوز سرویس بهداشتی ندارند

    زنجان- این گزارش به موضوعی می‌پردازد که کمتر موردتوجه بوده است. سرویس بهداشتی مدارس. شاید برایتان عجیب باشد اما هنوز هستند مدارسی که یا سرویس بهداشتی ندارند یا سرویس‌های بهداشتی غیراستانداردی دارند و درنهایت دود این بی‌مسئولیتی به چشم دانش‌آموزانی می‌رود که به بیمارهای مختلف گرفتار می‌شوند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها