یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

رتبه دوم تشكیل تعاونی ها در كشور متعلق به خراسان رضوی است

  ۶۱ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون

معاون تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: این استان در تشكیل شركتهای تعاونی جدید پارسال رتبه دوم را در سطح كشور كسب كرد.

به گزارش قدس آنلاین، احمد رجایی در گفت و گو با  ایرنا افزود: بر این اساس خراسان رضوی بعد از استان فارس بیشترین میزان تشكیل شركتهای تعاونی را در كشور داشته است.
وی ادامه داد: 9 درصد كل تعاونیهای تازه تاسیس كشور در خراسان رضوی تشكیل شده اند لذا طی پارسال در مجموع 375 شركت تعاونی در این استان فعال شد.
معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: فعالیت شركتهای تعاونی جدید در مجموع پنج هزارو 619 فرصت شغلی را در این استان فراهم كرده است.
وی افزود: از مجموع تعاونیهای تازه تاسیس در خراسان رضوی 15 درصد در حوزه صنعت و معدن، 42 درصد در حوزه خدمات، 26 درصد در بخش كشاورزی و 17 درصد در بقیه حوزه ها فعال شده اند.
رجایی در ادامه با اشاره به فعالیت هزار و 159 اتحادیه تعاونی در سطح كشور گفت: خراسان رضوی با فعالیت 75 اتحادیه شركتهای تعاونی معادل 6.4 درصد كل اتحادیه های تعاونی كشور را دارد.
12 هزار و 700 شركت تعاونی دارای مجوز در خراسان رضوی وجود دارد كه از این تعداد هفت هزار و 800 شركت در 24 گرایش از جمله صنعت، كشاورزی، خدمات، تامین نیاز، تعاونی مصرف كننده، مصرف، كشاوری، گردشگری، بهداشت و درمان و نیز صنایع دستی فعال هستند.