چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت

بیمه سلامت

سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت منتقل شد.

به گزارش «قدس آنلاین»،  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه، یک گام مثبت در جهت تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت برداشت.

با تصویب این پیشنهاد الحاقی به ماده ۸۷ برنامه ششم گام مثبتی در جهت تامین منابع پایدار و استمرار طرح تحول سلامت برداشته شد.

منبع: خبرگزاری مهر