دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰

باگذشت چند سال ازمصوبه دولت و مجلس

ساخت بیمارستان گلبهار درایستگاه اعتبارمتوقف است

بیمارستان گلبهار

گلبهار: چند سال است که ازمصوبه دولت ومجلس مبنی برساخت بیمارستان در گلبهار می‌گذرد بیمارستانی که قراربود دراولویت ساخت قرارداشته باشد اما به نظر می رسد خبری از بودجه و قول های گذشته نیست!

گفتنی است با پیگیری‌های صورت گرفته نماینده مردم این شهردرمجلس اعتباراولیه آن درسال ۱۳۹۴به حساب دانشگاه استان واریز شد، ولی هنوز خبری از ساخت نیست.

بدون اعتبار نمی‌توان کارکرد

مدیرفنی دانشگاه علوم پزشکی استان در پاسخ به پرسش‌های گزارشگر ما گفت: با اعتبار ناچیز نمی‌توان کار را شروع کرد و بعد که بودجه نیامد آن را نیمه کاره رها کرد.
علی رحیمی اعتبارمورد نیاز برای ساخت بیمارستان ۶۴تختخوابی گلبهار را
۱۸میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: برای اجرای اسکلت این بیمارستان ۵میلیارد مورد نیازاست که تاکنون ۵/۱ میلیارد داده شده است که آن هم برای
مطالعات طرع می‌باشد.
وی بابیان اینکه نمی‌توان بااین پول مناقصه برگزارکرد و پیمانکارانتخاب کنیم کفت:باید ۸۰ درصد اعتباراسکلت پرداخت شود تابتوان کارراشروع کرد

بلا تکلیفی بسیاری ازپروژهای دانشگاه علوم پزشکی

وی به رها شدن بسیاری از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ادارات به بهانه نبود اعتباراشاره کرد وبا انتقاد ازکسانی که می‌گویند کار را زخمی کنید اعتبارمی رسد به رهاشدن بسیاری از پروژه‌های این دانشگاه مانند اورژانس بیمارستان قائم، امداد و نجات، بیمارستان فریمان و... دیگر پروژه‌ها اشاره کرد و گفت به علت نرسیدن منابع، بسیاری ازپروژه‌ها نیمه کاره رها شده است و ما نمی‌خواهیم بیمارستان گلبهار مانند بیمارستان فریمان که اجرای آن ۱۰ سال طول کشید نیز به این معظل دچار شود.
مدیرفنی دانشگاه بابیان اینکه نمی‌خواهیم منابع را از بین ببریم و شرمنده مردم شویم تأکید کرد: اگراعتبارکافی در اختیار قرار گیرد بیمارستان گلبهار اجرا و
تحویل آن دو سال زمان نیازدارد و نمی‌خواهیم این زمان ۱۰ سال طول بکشد.

 کوتاهی شرکت عمران در واگذاری زمین کافی
وی به جلسات دانشگاه باشرکت عمران گلبهاراشاره کرد و گفت:درخواست ماازابتدا برای بیمارستان هشت هکتار بوده است که تاکنون دو هکتارتحویل شده است که باید براساس توافق دو هکتاردیگردر اختیار دانشگاه گذاشته شود و اگراین به انجام برسد و اعتبارهم واریز شود، ساخت و سازرا شروع می‌کنیم و کمترازدوسال بیمارستان را تحویل خواهیم داد.
وی به افق جمعیتی آینده گلبهاراشاره کرد و بابیان اینکه ۵۰۰هزارنفرجمعیت
دراین شهراسکان داده می‌شود، افزود: براساس استانداردهای موجود می‌بایست برای این جمعیت ۱۵۰۰تخت را تعریف کرد و این تعداد نیازمند ۱۵هزار هکتار زمین است که تاکنون دو هکتارتحویل شده است.
وی درادامه از بهره برداری کیلنیک تخصصی دانشگاه در چند ماه آینده در گلبهار خبر داد و گفت: بابهره برداری از این کلینیک برخی ازمشکلات مردم در حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

مشکلی برای واگذاری زمین وجود ندارد

مدیرعامل شرکت عمران گلبهارهم بابیان اینکه مشکلی جهت واگذری زمین به دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد از آمادگی واگذاری دو هکتارزمین دیگربه دانشگاه خبرداد و گفت: باید دانشگاه ابتدا سیکل اداری آن راطی کند.
هومن گریوانی افزود: قراربوده است دانشگاه مستندات خود را مبنی بر افزایش تخت بیمارستان از ۶۴ به ۴۰۰ تخت به شورا ارائه کند که این کارهنوز صورت نگرفته است.
وی به برگزاری جلسه و مکاتبات شرکت عمران با دانشگاه علوم پزشکی پس ازدستوراستانداراشاره کرد و گفت:مکاتبات زیادی صورت گرفته، ولی تاکنون پاسخی به ماداده نشده است ولی اگرمدارک خواسته شده به دست شورا
برسد ما علاوه به دو هکتارزمین داده شده دو هکتاردیگررانیز واگذر می‌کنیم.
وی ازساخت بخش اورژانس بیمارستان توسط شرکت عمران به مساحت ۳۰۰متر درآینده نزدیک خبرداد و گفت:قرارشده است این بخش را بسازیم و دانشگاه هم یک عدد آمبولانس مدرن رابه گلبهاراختصاص دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.