دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹

کارشناسان کشاورزی شهرستان جوین کشت بهینه گندم را به کشاورزان آموختند

اموزش نحوه کشت گندم درجوین

جوین- متخصصان و کارشناسان کشاورزی شهرستان جوین نحوه کاشت و برداشت گندم را برای افزایش محصول گندم به کشاورزان آموزش دادند

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، با تعدادی از کارشناسان کشاورزی توصیه های علمی و فنی جهت  کشت پاییزه  گندم درشهرستان جوین را تشریح کردند.  

یکی از کارشناسان گفت: در مورد چگونگی کشت پاییزه گندم و نظر به حساسیت انتخاب رقم بذر و تاریخ کاشت و نوع کود و سایر عوامل موثر بر تولید و نیز لزوم آگاهی از شرایط فنی در مراحل کاشت و داشت گندم پاییزه باید کشاورزان شهرستانهای جوین، جغتای و خوشاب با عمل به این توصیه ها از زحمات کشت خود عاید مناسبی حاصل کنند.  

آبسالان تاکید کرد: امید است کشاورزان عزیز با بکاربردن یافته های جدید علمی و رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برداشت از این به بعد گام به گام با راهنمایی ها و توصیه های فرزندان متخصص خود شاهد توسعه کمی و کیفی درآمد با برکت محصولات کشاورزی خود باشند.  

آبسالان خاطرنشان کرد: به ازای هر روز تاخیر در کاشت بذر ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از عملکرد گیاه کاسته میشود ودمای مطلوب برای جوانه زدن گندم ۲۰ درجه سانتی گراد میباشد،   ارقام مقاوم به شوری مانند رقم بم نیشابور وارگ و ارقام مناسب کشت دیم مانند سبلان -سرداری- آذر ۲- کریم -زاگرس و گهر می باشد.  

وی درمورد خصوصیات رقم پیشتازگفت:مقاوم به زنگ زرد-زودرس -متحمل به خشکی آخرفصل-مقاوم به ریزش-مقاوم به ورس-کارآیی بالای مصرف آب ومیانگین تولید ۷۴۰۰ کیلوگرم میباشد.  

وی خاطرنشان کرد:تراکم کشت  تراکم بوته ها در مزرعه (تعداد سنبله در واحد سطح) در زراعت آبی گندم بیشترین تاثیر را در عملکرد داردو میزان بذر بایستی ۵۰۰- ۴۵۰ دانه در متر مربع معادل ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار جهت کاشت با خطی کار توصیه می شود این میزان با توجه به شرایط محیطی تهیه زمین ونحوه کاشت ومیزان شوری و تاریخ کاشت افزایش می یابد. 

آبسالان اضافه کرد: بهتر است بذررا قبل از کاشت به نسبت نیم در هزار با کاهیومیت بذر مال نمود.  

وی درمورد مصرف کود شیمیایی تصریح کرد: میزان مصرف کودهای موردنیاز بستگی به نوع خاکـ -آب و هوا- زراعت قبلی- میزان و کیفیت آب وهوا و واریته گندم متفاوت است و حتما بایستی طبق آزمون خاک انجام گیرد جهت تولید ۵/۴ تن دانه و ۵/۷ تن کلش گندم در هکتار میزان ۱۴۴ کیلوگرم نیتروژن خالص (۶ کیسه کود اوره) و ۲۵ کیلوگرم فسفر خالص (یک کیسه سوپر فسفات تریپل) و ۱۳۷ کیلوگرم پتاسیم خالص (۵ کیسه کود سولفات پتاسیم)  از خاک برداشته می شود و نیتروژن یک عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب گندم است و اگر گندم در تاریخ کاشت مناسب کشت شود بطور معمول قبل از خواب زمستانه تولید پنجه میکند و جهت استقرار خوب و توسعه ریشه ها و تولید پنجه های قوی مصرف نیتروژن توصیه می شود که باعث افزایش مقاومت گیاه به سرمای زمستان می گردد.  

یک کارشناس دیگر کشاورزی گفت: آبیاری مزرعه در حداقل فاصله زمانی پس از محلول پاشی ضروری است کود گرین مورتی -ایمیتواند به عنوان کود کاملی که تمامی عناصر مورد نیاز گندم  شامل عناصر ازت - فسفر -پتاس -گوگرد -روی -آهن -منگنز- مس و منیزیم را دارد وقبل از کاشت استفاده می شود، و استفاده از کود حیوانی بخش قابل توجهی از اراضی ما میزان مواد آلی آن کمتر از ۰.۵ در صد است در صورت امکان از انواع کودهای حیوانی استفاده شود میزان مصرف کود آلی بستگی به درجه پوسیدگی نسبت کربن به ازت و نوع آن دارد،  کود گاوی ۲۰ تن در هکتار و کود مرغی ۵ تن در هکتار مصرف شود و بهتر است، در عمق موثر ریشه با خاک کاملا مخلوط گردد و کودآلی گرانوله کود غنیشده معمولا به علت داشتن عناصر غذایی به مقدار یک تن در هکتار توصیه می شود.  

ذبیح الله  اشکان اضافه کرد: چنانچه در زمان کاشت درجه حرارت به سرعت افزایش یابد و یا بافت خاک سنگین باشد زمین سله بسته و خروج دانه را مشکل می سازد و بهترین روش جهت حل این مشکل آبیاری مجدد است تا باعث سهولت خارج شدن جوانه از خاک گردیده و مزرعه به صورت یکنواخت سبز شود.  

وی آبیاری نوبت دوم در اقلیم مختلف با توجه به خشکسالی ها و افزایش میانگین دمای فصل برای دستیابی به پتانسیل عملکرد لازم می باشد و این نوبت آبیاری جهت جلوگیری از تنش خشکی اول فصل (پائیز) در زراعت گندم ضروری است در غیر این صورت میزان تنش وارده اتفاق می افتد،  از آنجایی که تعداد سنبلچه ها در هر سنبله یک ساقه یا پنجه ها در این مرحله تعیین و تشکیل می گردد، نقش  دسترسی به رطوبت کافی می تواند زیاد باشد.  

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.