یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه کشور در امور حقوق عامه:

رسانه‌ها در انعکاس اخبار تابع واقعیت باشند

صادقی

قزوین_ معاون فرهنگی رییس قوه قضائیه کشور در امور حقوق عامه گفت: انسانی که عضو رسانه‌ای میشود حیات و ممات آنها با این رسانه ها شکل می گیرد و انتظار اولیه از رسانه‌ها این است که رسانه ها تابع واقعیت باشند.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، حجت الاسلام هادی صادقی صبح روز یکشنبه در نخستین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیای حقوق عامه در  سالن اجتماعات دادگستری استان قزوین اظهار داشت: احقاق حقوق عامه تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و سایر دستگاهها نیز در این زمینه مؤثر هستند؛ برای تحقق این امر در قوه قضائیه نمیتوانیم تنها عهده دار باشد و دادگستری و دادستانی به تنهایی نمیتواند این نقش را بر عهده بگیرد.

وی افزود: یک وظیفه اختصاصی برای دادستانی تعریف شده است اما آن وظایف تنها منحصر به آن نیست؛ شأن نزول دادستانی معطوف به جرم بوده و اصل کارش آن است که در تعقیب و پیشگیری از جرم تا اجرای مجازات علیه مجرم فعالیت کند.

معاون فرهنگی رییس قوه قضائیه کشور در امور حقوق عامه گفت: تا زمانی که در قوانین کار جرم انگاری قید نشده باشد دادستانی در این زمینه وظیفهای ندارد و نمیتواند وارد شود اما گاهی ثانیا و بالغرض گاهی برخی امور اقتضاء و اضطرار میکند که داستانی ورود کند.

مذهب گفت: عوارضی اتوبان قزوین_ زنجان از این مورد است و اگر در مسائلی ظاهرا جرمی وارد نمیشود و مشکلاتی سنگین شود که احتمال به وجود آمدن مشکلات باشد و برای فرد مساله بسازد این مساله شبیه جرم است و دادستانی میتوانند از بعد ثانوی در این زمینه ورود کند؛ مثال دیگر ورود در خرید و فروش سکه است.

وی اضافه کرد: در یک مواردی که جنبه عمومی مطرح میشود حقوق عامه مطرح بوده و لازم است مجلس ورود پیدا کند؛ اگر فردی در انجام وظیفه کوتاهی میکند نیاز به ورود این مسوولان است.

معاون فرهنگی رییس قوه قضائیه کشور در امور حقوقی بیان کرد: در مسائل حقوق عامه لازم است تا جرم انگاری بیشتر شود و برای کوتاهیهایی که اثر عمومی گستردهای دارد و با حیات و امنیت مردم، هوای پاک، آب خوردن و هرآنچه که مردم به آن نیاز دارند در برابر آنها قانونهای اقدامات جدی داشته باشیم تا اندازهای که افراد از آن حساب ببرند.

صادقی یادآور شد: حبس از بدترین و غیرانسانیترین و جزو جرایم غیرانسانی جرایم است؛ مجازات حبس غیر از آنکه مجرم را مجازات کرده خانواده او را نیز مجازات میکند.

معاون فرهنگی رییس قوه قضائیه کشور در امور حقوقی با طرح این سوال که آیا مسائل حقوقی نباید پیگیری شود و حتما وصف کیفی پیدا کند؟ گفت: این گونه نیست و نیازمند  مدعی العموم در امور حقوقی هستیم و برای احیای حقوق عامه در حقوق عامه نیز به ورود برخی مثل دادستانی نیاز داریم.

وی با اشاره به نقش رسانه خاطرنشان کرد: رسانه ها در جهان امروز بسیار اثرگذار در موضوعات است؛ برخی فکر میکردند که رسانه ها میتوانند بازنمایی فعالیتهای دیگری نیز انجام دهند و میتوانند فضای فکر و تحول انسانی را بسازند و رسانه ها ادامه چشم و دست و گوش ما هستند.

صادقی تصریح کرد: رسانه ها قدرت بسیاری دارند و جهان مجازی خلق می کنند و آفرینشگر هستند که انسان را عضو خود میکنند؛ انسانی که عضو رسانه‌ای میشود حیات و ممات آنها با این رسانه ها شکل میگیرد و انتظار اولیه از رسانه‌ها این است که رسانه ها تابع واقعیت باشد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه کشور در امور حقوقی اضافه کرد: رسانهها قدرت دارند تا حقوق مردم را ضایع یا دفاع کنند و توانایی دارند مردم را بسیج یا رها کنند و رسانهها گسترده شده است و امروز هر فردی میتواند نقش یک رسانه را میتواند انجام دهد؛ نمونه آن اقداماتی که درباره اتهامات دادستانی انجام شد.

وی در حقوق احقاق حقوق عامه گفت: شما رسانه‌ها در این امر می‌توانید نقش داشته باشید تا امنیت مردم محقق یا متزلزل شود چراکه امنیت مهمترین حقوق عامه است؛ موجی که در گرانیهای اخیر راه افتاده یک بخشی از آن توسط رسانههای غیر رسمی انجام شده است.

مذهب مطرح کرد: آنچه برجسته سازی میشود میتواند موجب احساس ناامنی یا امنیت مردم شود؛ در حوزه فساد چه میزان مردم باور دارند و فعالیتی که رسانه ها در حوزه فساد انجام دادند یک فساد است.

معاون اضافه کرد: اگر رفتار رسانههای غیر رسمی و رسمی تحلیل شود برخی از آنها ضد حقوق و آرامش مردم کار میکنند و بسیاری از آنها بدون توجه آرامش را بر هم میزنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.