شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲

 عراقچی مقام ارشد وزارت خارجه یا معلم جغرافیا؟

حجت الاسلام والمسلمین حجت گنابادی نژاد

حجت الاسلام والمسلمین حجت گنابادی نژاد

مصاحبــه معاون وزیــر امورخارجه و عضو ارشــد مذاکره کننده برجــام برای خروج میهمانان محترم افغانستانی منعکس شد؛ ایــن مطالب با چه نیــت از زبان یک مقام رســمی در شــرایط کنونی طرح شده، به عهــده گوینده و دســتگاه مرتبط با آقای عراقچی اســت که باید توضیح دهند، اما آنچه به ذهن میرســد چند مطلب است:

نخســت اینکــه توضیح دهیــد بین عدم فروش نفــت و مهاجران افغانســتانی چه ارتباطی است؟

دوم اگر قرار است مجازاتی برای عدم فروش نفت اعمال شــود، آیا این تنبیــه باید متوجه مســئولان وزارت نفت و وزارتخانه‌هــای اقتصاد، تجــارت، وزارت خارجه و تیم دیپلماســی کشــورو... باشد که نزدیک ۶سال همه هزینه‌ها را از جیب مــردم پرداخت کردند، همــه امتیازات را به گروه 1+5 دادنــد، اما کمترین منافعی حاصل نشد و اوضاع بسیار سخت به زندگی مردم تحمیل شد یا این تنبیه باید متوجه مهاجران افغانستانی شــود که مسئولیتی نداشته اند؟

 از ایــن مطالــب که بگذریم انتظار اســت دستگاه دیپلماســی به پیشینه فرهنگی و تمدنی و دینی کشــور و ملت آشنایی لازم را داشــته باشــد.

 حضور مهاجران محترم افغانستانی بیش از جنبه سیاسی یا امنیتی باید از جنبه فرهنگی و ارتباطات فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. افغانســتان، گذشته مشترکی با ایران امروز داشته و این جدایی و مرزبندی جغرافیایی موجود بیش از اینکه اصالت و حقیقت داشته باشد، از یک طرف ریشه در نقشــه خائنانه استعمار انگلیس دارد و از طــرف دیگر مربوط به بی لیاقتی حاکمانی اســت که در تراز مردم مسلمان و فرهیخته و متمدن این سرزمین نبودند وبرای استعمار مزدوری نمودند.

 زبان مشترک، دین مشترک، فرهنگ مشترک در یک تاریخ طوالنی چنان همبستگی میان ایــن دو ملت ایجاد کرده کــه به هیچ وجه نمیتواند اولاً مهاجرت مردم افغانســتان به ایران با ســایر مهاجرت‌های متداول در دنیا مقایسه شود، ثانیاً این مهاجرت اگرچه شروع و ادامه‌اش از اوضاع ســخت و خونبار دوران جنگهای مختلف و ناامنیهای طولانی در افغانستان است، اما با فرض نبود ناامنی بازهم مراودات با افغانستان بوده و خواهد بود.

 به همه اینها اضافه کنیم ریشــه محبت و ارادتی که شیعیان افغانستان به اهل بیت)ع(  بویژه موالی متقیان امیرالمؤمنین علی (ع) از گذشــته داشته‌اند، به عالوه پیشگامی مردم افغانســتان در نهضت امام خمینی (ره) و از همــه مهمتر خدمات و فــداکاری هایی که افغانستانی‌ها در مقاطع مختلف داشته‌اند از جمله هشت سال دفاع مقدس، دفاع از حرم و مبــارزه با داعش و حضــور در خط مقدم جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، کمک به سیل‌زدگان کشور و سایر خدماتی که در روند تولید و خدمت بی ادعا، تلاش بی نظیر داشته‌اند... همه اینها وجاهت سخنان آقای عراقچی را متزلزل نموده و انتظار اســت با فوریت جبران آنچه گفته شده تدارک شود و این میراث گرانقدر مشترک با کم دقتی و سیاست بازی به تاراج نرود.

/انتهای پیام 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.