یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴

یادداشت

سیرک لیبرال دموکراسی در بلژیک

دکتر علیرضا رضاخواه

علیرضا رضاخواه

این روزها آرای دادگاه‌ها و رفتارهای قضایی در لیبرال دموکراسی‌های غربی سبب شده تا شــاهد نوعی ابتذال سیاسی در کشــورهای اروپایی و آمریکا باشیم.  امری که بیش از هر چیز یادآور توحش تمدنی غرب با وجود ادعاهای حقوق بشری آن است.

 لیبرال دموکراســی به‌عنوان یک شــیوه حکمرانی و سبک زندگی مبتنی بر معیارها و ارزشهای غربی، هرچند در ابتدا داعیه تکثرگرایی (pluralism ) و رواداری Tolerance را داشت و تلاش میکرد خود را به صورت نرم بر رقبا تحمیل کند، اما این روزها ظاهراً تعارف را کنار گذاشــته است و چهره کریه خود را از این سو و آن سوی جوامع غربی به رخ می‌کشد.

 چهرهای که دیگر نه تحمل مخالف را دارد و نه قائل به تکثر است. روز گذشــته شبکه خبری یورو نیوز در گزارشی به یک نمونه از این رفتارها در نظام قضایی بلژیک پرداخته و مینویســد: یک فعال سیاسی و اجتماعی مســلمان تنها به دلیل اینکه حاضر نشده است در یک مناظره تلویزیونی به چهره مجری زن خیره شــود و با او دســت بدهد در دادگاه به ۶ ماه زندان تعلیقی و پرداخت ۵۰۰۰ یورو جریمه به مجری زن محکوم شده است.

نکته عجیب‌تر اینکه این شــکایت سبب شده است تا این فعال اجتماعی ۴۹ ساله کار خود به عنوان راننده اتوبوس را از دست بدهد . علاوه بر این او به دلیل داشــتن محکومیت قضایی، دیگر نمی تواند شــغلی برای خود بیابد. مضحک‌تر از همه اینها ســخنان «مارک ایتاندائل» وکیل خانم مجری بلژیکی اســت که درباره این پرونده گفته اســت: «حکم دادگاه ما را خوشــحال کرد. تصمیم مهمی برای دموکراســی ما بود. ما نمیتوانیم تبعیــض علیه زنان را تحمل کنیم. این گام مهمــی در حفظ برابری زنان و مردان اســت. در جوامع دموکراتیک شــما نمی‌توانید مخالف این باشید که زنان شما را گریم کنند. شما نمی‌توانید از نگاه کردن به چهره زنان خودداری کنید، این جرم است.»

 این نخســتین باری نیست که کشــورهای غربی چنین رفتار مضحکی را در مقابل مســلمانان به اســم آزادی و برابری جنسیتی پیش میگیرند. پیشتر نیز یک زوج مسلمانی که تقاضای ملیت سوئیسی کرده بودند، به دلیل اینکه حاضر به دست دادن با جنس مخالف نشدند، از دریافت شهروندی این کشور محروم شــدند.

 کمیته اعطای ملیت سوئیسی در شهر لوزان عدم احترام به برابری زن و مرد را علت عدم اعطای ملیت به این زوج مسلمان عنوان کرده و گفته است که از نظر این کمیته موضوع ادغام این زوج در جامعه سوئیسی احراز نشده است.

/انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.