دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶

یادداشت/

12 تیرماه و ضعف دیپلماسی مناسبتی

دیپلماسی

دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی بوده است، اما آمریکا گوی سبقت را در این حوزه از ما ربوده، تا آنجا که عموماً تصور می کنند ما دیپلماسی عمومی را از آمریکا و غرب آموخته‌ایم.

دکتر علی سروش/

دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی بوده است، اما آمریکا گوی سبقت را در این حوزه از ما ربوده، تا آنجا که عموماً تصور می کنند ما دیپلماسی عمومی را از آمریکا و غرب آموخته‌ایم.

 متأســفانه با وجود قدرت نرم انقلاب اسلامی و برد جهانی آن و ظرفیتی که برای دیپلماســی جمهوری اسلامی به وجود آورده است، دستگاه دیپلماسی کشور و مسئولان دولت و مجلس و... به این سرمایه عظیم توجهی ندارند و دیپلمات‌ها و سیاستمداران ما در پیچ و تاب پروتکل‌ها و آداب دیپلماتیک مانده‌اند و دیپلماسی ما مانند بسیاری دیگر از عرصه‌ها متأســفانه دچار تکنوکراسی و وابستگی است.

 منظور از دیپلماسی مناسبتی در گذشته ارتباطات سیاست‌مداران، اعزام هیئتها، ارسال پیام تبریک و تسلیت و... در مناسبت‌های تاریخی و فرهنگی و یا حوادث غیرمترقبه، فوت رهبران و... بوده است، که امروزه با پررنگ شدن دیپلماسی عمومی بسیار فراتر از روابط سیاســی رفته و به حوزه عمومی، اجتماعی و رسانه ای کشیده شده است.

 یکی از بهترین نمونه های دیپلماسی مناسبتی را امام خمینی )ره) با نام نهادن آخرین جمعه ماه رمضان به نام روز قدس در تاریخ ثبت نموده است، ابتکاری که تا به امروز زنده و پویاست.

 اما متأســفانه امروز آمریکا در عرصه دیپلماسی میداندار دیپلماسی مناسبتی شده است، و از آن علیه جمهوری اسلامی ایران وملت ایران استفاده می کند، اوج این دیپلماســی اعمال تحریم‌های جدید علیه ملــت ایران به مناســبت 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ســال 58 بود و همچنین تحریم سپاه پاسداران انقلاب اســلامی و تروریستی دانستن آن در روز سوم شعبان ، روز پاســدار بود.

اینگونه اقدام‌ها ضمن آنکه نشان‌دهنده سناریوی مشخص، دقیق و طراحی شــده دولت و کنگره آمریکاست، یک عقبه اعتقادی و یک امتداد فرهنگی و رسانه ای به دیپلماسی آمریکا می بخشد.

اما متأسفانه دولت و مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور خیلی کم از این ظرفیت دیپلماسی عمومی استفاده نموده‌اند، که نشان‌دهنده نداشــتن یک راهبرد و سناریو مشــخص دیپلماتیک در برابر آمریکاست.

 البته دولت نشان داده است که عزم جدی در این عرصه ندارد، اما سؤال اینجاست که چرا مجلس به عنوان خانه ملت این خــلأ و کم کاری دولت را جبران نمیکند؟ بخصوص که بســیاری از این اقدامات و تحریم‌های اخیر از سوی کنگره آمریکا بوده و مطالبه مردم و مطالبه صریح رهبرمعظم انقلاب اقدام متقابل مجلس در برابر 226 طرح ضدایرانی کنگره آمریکا در دوســال اخیر بوده است.

براین اساس از مجلس شــورای اسلامی و نمایندگان مردم انتظار میرود، مناسبتهای ضدآمریکایی پیش رو را مغتنم شمارند و اقدامات و طرحهای متقابل خود را در این مناســبت‌ها تصویب و یا رونمایی کنند.

 برخی از این مناسبتها عبارتند از: 12

12تیر: ســالروز حمله ناو وینســنس آمریکا به پرواز 655 هواپیمای مســافربری ایرانی در سال 67 اســت که 290 مسافر مظلوم این هواپیما به شهادت رسیدند. این روز یکی از روزهای تاریخی اســت که چهره واقعی و ضد انســانی آمریکا را نمایش میدهد.

 28 مرداد: ســالروز عملیــات آژاکس و کودتای آمریکایی - انگلیســی علیه دولت مصدق و ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1332 است.  در این روز آمریکا به کمک انگلیسیها علیه دولت ملی مصدق کودتا کردند تا نفت ملی نشــود و شرکتهای آمریکایی اختیاردار نفت ایران باشند.

 21مهر: سالروز تصویب لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون در سال 1343 است، که براین اساس اتباع آمریکایی در ایران قابل پیگرد قضایی نبودند که موجب تحقیر ملت ایران می شــد و به تعبیر امام خمینی (ره) : «دولت ســند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟.... ســند وحشی بودن ملت مســلمان را به آمریکا داد.... قلم سیاه کشی»

13آبان: سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران به دست دانشجویان خط امام در سال 58 است، که هیمنه آمریکا در این روز فروریخت و عملاً دست آمریکا از نفوذ و سلطه در ایران برچیده شد.

 5 اردیبهشــت: ســالروز واقعه طبس و شکست عملیــات آمریکایی «پنجه عقاب» در ســال 59 اســت که عملیات ســری و ضدایرانی نیروهای زبده ارتش آمریکا به دســت قــدرت الهی و با توفان شــن خنثی شــد و یکــی از بزرگترین شکســتهای سیاســی دولت آمریکا را رقم زد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.