سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با قدس آنلاین مطرح کرد:

سیمای ویژه امام رضا علیه السلام در صلوات ماثوره

وحید اکرمی

 محمدرضا جواهری

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: امام رضا علیه السلام الگو و اسوه ای جامع، جهانی و جاویدان بوده و هستند. رفتار و گفتار امام برای همه مردم روی کره زمین در هر کشور و قاره تا روز قیامت حجّت است و همواره برای بشریّت پیام و درس رستگاری و سعادت دارد.

حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جواهری در گفت و گو با قدس آنلاین عنوان کرد: متن زیارت نامه ها، دعاها وصلوات برامامان که ازجانب آنها صادر شده و با سند ومدرک معتبر به ما رسیده است بهترین و مطمئن ترین آثارنوشتاری برای شناخت سیمای معصومین علیهم السلام است.

وی ادامه داد: اندیشیدن درمتن این جملات گهربار، انسان را با ویژگی ها، امتیازات وفضایل «انسان کامل» آشنامی سازد. کلام امام معصوم برای هرمومنی حجّت وراهنماست و بیانات ایشان در معرّفی دیگر امامان باید زیر بنا و محور تحقیقات و پژوهش های دانشمندان درحوزۀ «امام شناسی» قرارگیرد.

وی اظهار کرد: یکی از این بیانات، صلوات ماثوره است که از امام حسن عسگری (ع) نقل و به دست ما رسیده است. با توجه به متن این صلوات، می توان گامی در راه شناسایی شخصیّت ثامن الحجج علیه السلام برداشت.

وی در ادامه به ذکر روایتی از شیخ طوسی پرداخت و تصریح کرد: از ابو محمد عبدالله بن محمد عابد نقل شده است که می گوید: ازمولایم ابا محمد حسن بن علی امام حسن عسگری علیه‌السلام در راه سامراء درسال ۲۲۵ هجری قمری درخواست نمودم برایم صلوات بر پیامبر و اوصیاء پیامبر را املا نماید. کاغذ بزرگی را حاضرکردم وامام املا نموده وفرمودند: بنویس!...

وی افزود: دراین حدیث صلوات ماثوره‌ای برای هر یک از چهارده معصوم علیهم السلام از بیان امام عسگری علیه‌السلام ذکر شده ودر صلوات بر امام‌رضا علیه‌السلام چنین آمده است: اَلّلهُمَ ّ صَلّ عَلی عَلِیِّ بنِ مُو سَی الرِّضا، اَلّذی ارتَضَیتَهُ وَرَضَّیتَ بِهِ مَن شِئتَ مِن خَلقِکَ، اَلّلهُمَّ وَ کَما جَعَلتَهُ حُجَّةً عَلی خَلقِک وَقائِماً بِاَمرِکَ وَ ناصِراً لِدینِکَ وَ شاهِداً عَلی عِبادِکَ و َکَما نَصَحَ لَهُم فِی السِّرِّ وَ العَلانیَةِ و دَعا اِلی سبیلِک بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ، فَصَلِّ عَلَیهِ اَفضَلَ ما صَلَّیتَ عَلی اَحَدٍ مِن اَولِیائکَ وَخیَرَتِکَ مِن خَلقِکَ اِنَّکَ جَوادٌ کریمٌ.

بارخدایا! برعلی بن موسی الرضا درود فرست، امامی‌که اورابرگزیدی وبه وسیله او هرکس از خلقت را که خواستی خوشنود وراضی ساختی. بارخدایا همانطور که او را حجّت برخلقت وبرپادارنده فرمانت ویاور دینت وگواه بر بندگانت قراردادی وهمانطورکه او برای بندگانت درپنهان وآشکار خیر خواهی ودلسوزی نمود وبا حکمت وموعظه حسنه به سوی راهت فرا خواند پس بر او درود فرست بهترین درودی که بر هریک ازاولیائت وبر بهترین خلقت فرستاده ای! همانا تو بخشنده وکریمی.

وی ابراز داشت: بهتر است درصلوات وسلام برامام‌رضا علیه‌السلام اززیارت ها وصلوات ماثوره ای که ازامام معصوم رسیده است استفاده گردد. این صلوات رسیده ازامام حسن عسگری علیه‌السلام یکی ازبهترین صلوات امامان علیهم السلام برای امام‌رضا علیه‌السلام است وقرائت آن درکنار ضریح شریف آن حضرت بسیار سازنده وارزشمند است.

وی بیان کرد: صلوات ودرود برامام‌رضا علیه‌السلام، یک عمل مستحبی ویک اقدام باارزش وسودمندی است که امام یازدهم آن رابه شیعیان آموزش داده وبرقرائت آن تاکید نموده اند. ازآداب حضور درحرم وزیارت امام‌رضا علیه‌السلام، قرائت صلوات وزیارت همراه با تفکر وتعقل درمتن ومحتوای عالی آن است.

وی اضافه کرد: توجه به محتوای عالی این صلوات امام عسگری علیه‌السلام برای امام‌رضا علیه‌السلام، موجب افزایش معرفت زائران حرم رضوی می‌گردد. درون این صلوات ماثوره، برخی ویژگی ها وامتیازات امام‌رضا علیه‌السلام آمده است. آگاهی زائر حرم رضوی ازاین امتیازات واعتقاد وایمان به آنها، وی رابه اطاعت وپیروی ازاین الگو ونمونه عالی الهی تشویق نموده وبه ایجاد وتقویت نظیر این صفات ارزشمند درخویش فرامی‌خواند. دراین صلوات رسیده از امام عسگری برای امام رضا علیه السلام شش ویژگی از ویژگی های امام رضا علیه السلام بیان شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه به خصوصیات ویژه این صلوات پرداخته و عنوان کرد: درآغاز این صلوات امام یازدهم امام هشتم رابرگزیدۀ خدا دانسته وفرموده اند : اللّهم صَلِّ علی عَلیِّ بنِ مُوسی الرّضا الَّذی ارتَضَیتَهُ. بار خدایا! برعلی بن موسی الرضا که اورا برگزیدی درود فرست. «ارتضاء» به معنای برگزیدن است دراین جمله ازصلوات، امام رضا علیه السلام برگزیدۀ خدای متعال معرفی گردیده اند بنابراین امام رضا علیه السلام از جانب خداوند بزرگ برای هدایت مردم انتخاب شده اند. امامت یک منصب عالی وبی نظیر الهی است. استمرار رسالت الهی پیامبر اسلام، با نصب اوصیای آن حضرت از طرف خداوند تحقّق یافته است. به اعتقاد شیعه خلیفه پیامبر وامام مسلمانان باید توسط خدای متعال برگزیده شود و پیامبر وی را به مسلمانان معرفی نماید. پیامبر گرامی اسلام جانشینان خویش، دوازده امامِ منصوب از سوی پروردگار را بارها با نام و مشخّصات به عموم مسلمانان معرفی فرموده اند. درجه ومقام امامت علی بن موسی الرضا علیه السلام الهی وآسمانی و حقیقی است واین حقیقت درصلوات امام عسگری علیه السلام برای امام رضا علیه السلام یادآوری شده است.

وی در خصوص دیگر ویژگی این صلوات گفت: امام حسن عسگری علیه السلام درباره نقش الهی امام رضا علیه السلام  درخشنود ساختن خلق خدا، دراین صلوات رضوی می فرمایند : رَضَّیتَ بِهِ مَن شِئتَ مِن خَلقِکَ. به وسیله او هرکس از خلقت را خواستی راضی وخشنود ساختی!. امام رضا علیه السلام به خواست خدا، مردم را راضی، خوشحال و خوشنود نموده و می نماید. آن حضرت دردوران حیات ظاهری خویش با معجزات وکرامات وسخنرانی ها ورهنمودهای فراوان خود خلق خدا را ازحیرت وسرگردانی وگمراهی نجات داده وآنان را خوشنود ساختند اکنون نیز آن آثار مهنوی موجبات خوشنودی ورضایت بندگان خدا را فراهم می سازد. امروز زیارت امام رضا علیه السلام با آثار بسیار سازنده ومثبت آن، عامل خوشنودی زائران است. رفع مشکلات زائران وشفای بیماران درحرم رضوی، نشانه پایداری واستمرار خواست خداوند در خشنود سازی خلق خدا به وسیله امام رضا علیه السلام است.

حجت الاسلام جواهری افزود: امام رضا علیه السلام الگو و اسوه ای جامع، جهانی و جاویدان بوده و هستند. رفتار و گفتار امام برای همه مردم روی کره زمین در هر کشور و قاره تا روز قیامت حجّت است و همواره برای بشریّت پیام و درس رستگاری و سعادت دارد. درجمله «اللّهمّ وکَما جَعَلتَهُ حُجَّهً عَلی خَلقِکَ» دراین صلوات رضوی، امام حسن عسگری علیه السلام گزینش ونصب الهی امام رضا علیه السلام را دوباره با تعبیر «جعل الهی» یادآوری نموده وآن حضرت را حجّت خدا بر خلق خدا می دانند و تصریح می فرمایند که خدای متعال امام رضا علیه السلام را «حجّت برخلق» قرار داده است بنابر این امام رضا علیه السلام تنها حجّت خدا بر مردم یک شهر وکشور وقاره وحجّت بریک گروه وافراد محدود وحجّت بربخشی از خلق خدا نمی باشند چون واژۀ خلق دراین صلوات مقیّد به هیچ قیدی نیست و حد و مرزی ندارد. امام رضا علیه السلام حجّت وراهنمای عمومی وهمگانی وحجّت بر خلق خدا درجهان بوده وهستند.

وی اعلام کرد: ارزش و جایگاه عالی و بی نظیر امام رضا علیه السلام به دلیل بندگی خدا، برپاداشتن و اجرای امر خدا و یاری دین خدا است. از این رو پیروان امام رضا علیه السلام نیز باید امر و فرمان خدا و راه ها وعوامل یاری دین خدا رایاری نمایند. رفتار و گفتار امام رضا علیه السلام  همواره  در جهت اجرای فرمان الهی و یاری دین خدا بوده است و روشنگر رفتار و گفتار الهی و دینی است بنابراین باید با زندگانی امام رضا علیه السلام آشنا شویم و از آن درس اجرای فرمان خدا ویاری دین بگیریم وبه این صفات واخلاق رضوی آراسته گردیم. امام حسن عسگری علیه السلام دراین صلوات رضوی با تعبیر «قائِماً بِاَمرِکَ وَناصِراَ لِدینِکَ» دو ویژگی و امتیاز بزرگ امام رضا علیه السلام در برپادارندگی فرمان خدا و یاری دین خدا را گزارش فرموده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: امام رضا علیه السلام درسراسر عمر پر برکت خویش همواره دلسوز و خیرخواه و پدر مهربان بندگان خدابوده اند، پنهان وآشکارا مردم را نصیحت فرموده و راه رشد وکمال و سعادت را به آنان آموخته اند. شیعه و زائر عارف امام رضا علیه السلام و عموم مسلمانان و مردم جهان باید از رهنمود های این امام مهربان، فداکار و دلسوز بهره برداری همه جانبه و کامل بنمایند. امام حسن عسگری علیه  السلام در جمله «وکمانَصَحَ لَهُم فی السِرِّ وَالعَلانِیهِ» همین حقیقت رایادآوری نموده ومارا به خیرخواهی ودلسوزی برای بندگان خدا فرا خوانده اند.

وی ابراز داشت: وظیفه اصلی امام در ادامه راه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دعوت به سوی خدا است و بهترین راه های دعوت به سوی خدا نیز «حکمت» و «موعظه حسنه» است. همواره «قدرت کلمه» بیش از «قدرت گلوله» و پیش از آن در هدایت بشریّت به راه خدا تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت. اثر گفتگو و دلیل و استدلال و برهان عقلی و پندواندرز نیکو و نفوذ در دلها، پایدار و استوار و فراگیر و گسترده است. امام حسن عسگری درجمله «ودَعا اِلی سَبیلِکَ باِلحِکمَهِ وَالمَوعِظَهِ الحَسَنَهِ» همین نقش بزرگ امام رضا علیه السلام در  دعوت به سوی خدا ازراه حکمت و موعظه حسنه را آورده و پیروان اهل بیت علیهم السلام را به بهره برداری از رفتار و گفتار رضوی در مسیر دعوت به سوی خدا فرا خوانده اند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.