یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۹

یادداشت/

نقش فلسطین در پررنگ کردن وجهه سیاسی حج

دکتر شریف لکزایی

دکتر شریف لک‌زایی

حج مسئله‌ای است که از ابتدا مورد توجه همه مسلمانان بوده و حضور اقوام و نژادهای مختلف کشــورهای اسلامی در کنگره عظیم حج، مؤید آن است.

 جمعی که معادل آن را در هیچ کنفرانس و هم‌اندیشی نمی‌توانیم ببینیم. در فضای فلسفه حج آنچه توســط ملاصدرا در حکمت متعالیه مطرح می‌شود، توجه به انسجام و همبستگی همین جمع است. یعنی توقعی که از این گونه مناســک می‌رود این است که بتواند به همبستگی بین مسلمانان کمک کند.

 انتظار از برگزاری این مناســک ایجاد انس و الفت و محبت بین مســلمین و افزایش همبستگی میان آنان است.  ظرفیتی که اگر به درســتی استفاده شود می‌تواند مسائل جهان اسلام را حل کند. حضور مســلمانان از تمامی کشورهای اســلامی و همبستگی به وجود آمده در آن، نکته‌ای اســت که بانیان مراســم برگزاری حج سال‌هاســت به آن توجهــی ندارند.

بیــش از ۲ میلیون نفر در حج حضــور دارند ولی هیچ بهره‌برداری سیاســی و اجتماعی صورت نمی‌گیرد و به جای آن بر اختلاف‌ها تأکید می‌شود که جای تعجب دارد . شــاید مهمترین مســئله‌ای که امروز جهان اســلام در کنار مســائلی چون تروریســم و افراطی‌گری با آن مواجه است، مســئله فلسطین است.

 مسئله افراطی‌گری و تروریسم مشکل بخشی از جهان اسلام و خاورمیانه است و در همه کشــورها وجود ندارد ولی فلسطین به عنوان قبله اول مسلمین میتواند توجه جهان اســلام را به خود جلب کند و به مســئله مورد تفاهم کشورهای اسلامی تبدیل شــود.

 فلسطین و کارکرد سیاسی آن در پررنگ کردن وجهه سیاســی مناسک حج، از موضوعات مهم و اولویت‌دار جهان اسلام است که با وجود گذشــت بیش از ۶۰ ســال از آن، هنوز حل و فصل نشده است. تأکید روی این مســئله در حج می‌تواند به سیاســت‌مداران و دولت‌مردان کشورهای اســلامی یادآوری کند تا این مســئله را به نقطه قابل حلی برســانند و روی کلیدی‌ترین مسئله جهان اسلام تفاهم کنند.

 این نقطه مشترک می‌تواند موجب همبستگی و انسجام بین مسلمانان شود تا به ســمت حل و فصل آن حرکت کنند و این نکته‌ای مهم در فضایی است که در آن زیست می‌کنیم . بحث معامله قرن همان گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده در واقع مصادره هویت فلسطینی‌هاســت؛ چرا که به حضور مردم فلســطین و هویت فلســطینی برای حل این مســئله توجه نشده است.

 عده‌ای خارج از جهان اسلام می‌نشینند و می‌خواهند این مسئله را حل کنند. اگر همه اینها کشورهای اسلامی بودند و با حضور ملت فلسطین می‌خواستند این مسئله را حل کنند، قابل قبول بود ولی عده‌ای که ارتباطات مرموز، پنهان و محرمانه‌ای با رژیم صهیونیستی داشته و تحت فشار آمریکا هستند می‌خواهند آن را حل کنند که نتیجه آن از قبل مشخص است.  حضور خود مردم فلســطین نکته‌ای اســت که باید به آن توجه کرد. هویت فلسطینیان با تعمد و توجه سیاسی مورد غفلت قرار گرفته است. آمریکایی‌ها که پشــت صحنه این معامله هستند بیشــترین تلاش را دارند تا این هویت نادیده گرفته شود.  جمهوری اسلامی ایران و مردم فلســطین می‌گویند که مردم باید خودشان در حل و فصل این موضوع حضور داشــته باشــند و به همین دلیل نیز تمام جریان‌های فلسطینی بحث معامله قرن را رد کردند.

 تعریــف رهبری از نقش نخبگان در این مورد، جنبه آگاهی‌بخشــی و تبیین نظری دارد. در بخشــی از این نقش، ارائــه راه حل‌هایی که میتواند به حل مســائل عمده جهان اســلام کمک کند، نقش پررنگی دارد.

بنابراین اولویت بــرای نخبگان تبیین این مســائل و از طرفی دیگر اولویت و اهمیت دادن به این مســائل است. اولویت‌بخشی به مســائل جهان اسلام و گفت وگو در این مورد مهمترین رسالت نخبگان است. البته باید پشتیبانی عملیاتی از نظریات نخبــگان به وجود بیاید؛ چرا که عدم توجه به نخبگان می‌تواند بر اقبال آنها در مسائل جهان اسلام تأثیر منفی بگذارد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.