پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵

با وجود ناکامی استیلی و شاگردانش در بازی های تدارکاتی

تیم ملی امید در منگنه دستور وزیر

تیم ملی امید ایران

 وزیر ورزش ایران پس از سکوتی طولانی ســرانجام به ناکامی‌های اخیر فوتبال ایران واکنش نشــان داد و مدعی شد شکســت تیم ملی به بحرین و عراق سبب شــد غرور ملی ایران خدشه دار شود، از این رو باید در حوزه فوتبال ملی این ناکامیها جبران شود.

‌ سینا حســینی/

 وزیر ورزش ایران پس از سکوتی طولانی ســرانجام به ناکامی‌های اخیر فوتبال ایران واکنش نشــان داد و مدعی شد شکســت تیم ملی به بحرین و عراق سبب شــد غرور ملی ایران خدشه دار شود، از این رو باید در حوزه فوتبال ملی این ناکامی ها جبران شود.  نارضایتی ســلطانی فر نشــان میدهد وزیر ورزش و جوانان به هیچ وجه از شرایط موجود رضایت ندارد به همین دلیل مستقیم و بدون واسطه این نارضایتی را علنی کرده چون به خوبی مــی داند در صورت تداوم شــرایط موجود و ناکامی تیم ملی در دور برگشــت مســابقات دور اول مقدماتی جام جهانی میتواند چه تبعات ناخوشــایندی برای وی رقم بخورد به همین دلیل بــا تأکید به مهــدی تاج از وی خواســته به هر قیمتی شده فضای کنونی را به گونه ای مدیریت کند که اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد.

 دستور وزیر

اما عجیب‌ترین بخش اظهارات وزیر ورزش و جوانان به جایی برمی گردد، که ســلطانی فــر خطاب به تاج گفته تیم امید ایران باید به مســابقات المپیک توکیو راه پیدا کند تا طلسم ۴۴ ســال ناکامی شکسته شود. در این که تمام اهالی فوتبال و ورزش کشور انتظار و توقع خلق چنین موفقیتی را دارند تردیدی نیست اما باید از وزیر ورزش پرســید بر اساس کدام سخت‌افزار و نرم افزاری و پیــش زمینه ای چنیــن مطلبی را به مهدی تاج یادآور شده است؟

اگر کســب موفقیت آن هم در این سطح با یک دستور عملیاتی می شــد مطمئناً پیش از ســلطانی فر افراد زیادی اقدام به صدور چنین دستوری می‌کردند، همین مسئله نشــان میدهد ورزش کشــور نه تنها گرفتار مشکلات سخت افرازی، بلکه دچار سوء مدیریت و عدم وجود مدیران متخصص در سطوح بالای مدیریتی نیز هست و گرنه وزیر ورزش کشور در این مقطع حساس با چنین اظهارنظری فشــار مضاعفی را به تیم المپیک ایران و کادر فنی این تیم وارد نمی کرد.

 بالا بردن توقعات

از طرفی بیان چنین مطلبی توقعات افکارعمومی را نیز به شکل گسترده ای بالا می برد تا جایی که در صورت ناکامی تیم المپیک یک هجمه سنگین به کادر فنی این تیم وارد می‌شود که نتوانسته است موفقیت لازم را بدست آورد! مسعود سلطانی فر در برهه کنونی خود بهتر از هر کسی شرایط حاکم بر اردوی تیم المپیک را میداند و مطمئناً خبردار شده این تیم از ســال گذشته تا کنون تنها سه بار سرمربی اش تغییر کرده و این نشانه خوبی برای یک تیم حرفه ای که قصد کسب سهمیه ورودی المپیک را دارد نیست! از طرفی این تیم با وجود انجام بازیهای تدارکاتی گسترده تا کنون نه تنها امیدوار کننده ظاهر نشده بلکه با شکست‌های متعدد و پرشمار انتظار کسب موفقیت را به پایین ترین سطح ممکن رسانده است.

 رنگ رخساره امید

ناکامی تیم تحت هدایــت حمید اســتیلی در دو بازی تدارکاتی اخیر در اندونزی با حضــور تمام بازیکنان تیم نشــان داد تیم المپیک ایران با تیمی که توقع کســب ســهمیه از آن میرود فاصله‌های بسیار زیادی دارد.  ابراز نگرانی منتقدان و اهالی فوتبال نســبت به سرنوشت این تیم کاملاً با دیدگاه وزیر ورزش در تضاد اســت از این رو میتوان به این باور رسید یا وزیر ورزش برای اقناع افکار عمومی و کاهش بار مسئولیت ناکامی احتمالی این تیم چنین مطلبی را عنوان کرده است یا اینکه مشاوران وی حقیقت ماجرا را به وی اعلام نکرده‌اند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.