دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۰

یادداشت

تبعیت از ولی فقیه راه اساسی برای حفظ استقلال کشور

جواد منصوری

 جواد منصوری

 در جریــان مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اســلامی، با مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و شرایطی که به وجود آمد، مردم ایران مسیر تبعیت از ولی فقیه را به عنوان یک راه اساسی برای حفظ استقلال کشور، هویت اعتقادی و اتحاد ملت انتخاب کردند و به همین دلیل شعار «الله اکبر خمینی رهبر» در جریان انقلاب یک شعار کلیدی برای تداوم مبارزات مردمی بود.

قدس آنلاین: در جریــان مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اســلامی، با مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و شرایطی که به وجود آمد، مردم ایران مسیر تبعیت از ولی فقیه را به عنوان یک راه اساسی برای حفظ استقلال کشور، هویت اعتقادی و اتحاد ملت انتخاب کردند و به همین دلیل شعار «الله اکبر خمینی رهبر» در جریان انقلاب یک شعار کلیدی برای تداوم مبارزات مردمی بود.

این حرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همچنان ادامه پیدا کرد و به عبارت دیگر همان آگاهی و انگیزه‌ای که به پیروزی انقلاب منجر شد، همان آگاهی هم برای ادامه انقلاب به کار گرفته شد.

 انقلاب و نظام جمهوری اسلامی طبیعتاً در این دوران فراز و نشیب‌هایی داشته است، اما به هر حال مردم در مجموع بالاترین فرصت و امکان حفظ استقلال و یکپارچگی کشــور را در رهبری ولایت فقیه و اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب دیده‌اند.

 به همین دلیل اســت که مردم در طول این مدت با وجود انواع و اقســام مشکلات و مســائلی که در ابعاد مختلف برای کشور پیش آمده، همچنان رهبری را به عنوان محور و شاخص حاکمیت و حامی نظام و کشور می‌دانند و در امور مختلف دستورات راه‌گشای ایشان را تبعیت می‌کنند.

 از سوی دیگر، شاهدیم رسانه‌های ضد انقلاب در تحلیل‌ها و اخباری که منتشر می‌کنند، هجمه و حملات ســنگینی را به اصل ولایــت فقیه و رهبری مطرح می‌کننــد و این بیان کننده این اســت که آنها نیز به این نتیجه رســیده‌اند مســئله ولایت فقیه یکی از موانع مهم و راهبردی سلطه خارجی بر جمهوری اسلامی ایران است.

 از ابتدای شروع نهضت اسلامی در سال 41 ،یک تحول مهمی آغاز شد که در واقع معادلات سیاسی بسیاری از قدرت‌های استکباری و همچنین عوامل وابسته داخلی و خارجی آنان را به هم زد و آن اینکه اقتدار کشور در انسجام و آگاهی مردم ظهور کرده است و حضرت امام (ره) روی این مؤلفه توجه زیادی داشتند و اقدامات بسیاری را انجام دادند.

 پیروزی انقلاب اسلامی نشــان داد در صورت وجود آگاهی و انسجام مردمی تحت سایه رهبری و اجرای دستورات و اوامر ایشان تقریباً هیچ قدرت معارضی نمیت‌واند مسیر ایستادگی، استقلال و پیشرفت کشور را تغییر بدهد.

اتفاقاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از توطئه‌ها و سیاست‌های محوری که از سوی دشمنان نظام پیگیری شد، ایجاد فاصله و تفرقه افکنی بین مردم و رهبری بود.

مردم اگر آگاهی، انسجام و پیوستگی خودشان به اسلام و رهبری انقلاب را حفظ کنند، بدون شک بسیاری از تهدیدات و فتنه‌های دشمنان همچنان که تاکنون ناکام مانده است، پس از این هم نتیجه مطلوبی را درپی نخواهد داشت.

تهیه و تنظیم: مینا افرازه

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.