پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲

یادداشت/

قدس چگونه قدس شد!

سید جلال فیاضی

 در ماه های پایان خدمت ســربازی ام در ســال ۱۳۶۵ در دیــداری با مرحوم آیت الله واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس در خصوص پذیرش مسئولیتی در تهران مشــورت کردم و ایشــان از امتیاز روزنامه ای ســخن گفت که برای راه اندازی آن منتظر پایان خدمت من بودند.

جلال فیاضی/

 در ماه های پایان خدمت ســربازی ام در ســال ۱۳۶۵ در دیــداری با مرحوم آیت الله واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس در خصوص پذیرش مسئولیتی در تهران مشــورت کردم و ایشــان از امتیاز روزنامه ای ســخن گفت که برای راه اندازی آن منتظر پایان خدمت من بودند.

راه اندازی روزنامه قدس در خرداد ۶۶ - روز پایان خدمت نظام وظیفه- به من سپرده شد. شــرایط دشواری بود؛ مشهد از نظر نیروی انسانی چندان غنی نبود. امکانات فنی و چاپ نیز نامناســب و فاقد کیفیت مطلوب بود. حتی روزنامه خراســان -روزنامــه قدیمی مشــهد- هنوز با حروف ســربی حروفچینی میشــد و در چاپخانه ای قدیمی به چاپ می رسید.

 مقدمات راه اندازی روزنامه با جذب نیروی انســانی و آموزش های اولیه و تأمین امکانات حداقلی فنی و چاپ و ساختمان مناسب حدود هفت ماه طول کشید.

 آذر ماه ۶۶ روزنامه حال و هوای دیگری داشــت و شــمارش معکوس برای انتشار آغاز شده بود و همکاران - که البته تقریباً هیچ کدام آنها تجربه انتشار روزنامه نداشــتند و در همین ماه ها آموزش‌های کوتاه دیده بودند- با هیجانی همراه با نگرانی خود را مهیا کردند و ســرانجام در ۲۸ آذر ۱۳۶۶ روزنامه قدس منتشر شد؛ نخستین روزنامه مشهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی!

 ســال ۷۲ در حالی که بیش از ۶ سال از انتشار قدس نمیگذشت، در دیدار میرســلیم، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اســلامی از این روزنامه، پیشنهاد انتشار سراسری قدس از سوی وی ارائه شد. بار دیگر شــوق گامی بلند در همکاران قدس برانگیخته شد و دیری نپایید که روزنامه قدس به جمع روزنامه‌های سراســری کشور پیوست؛ نخستین روزنامه سراسری کشور منتشره در مرکز یک استان!

 مشکلات چاپ در مشهد و ارسال روزنامه به تهران و سپس توزیع در استانهای کشــور، موجب شد اندیشه چاپ همزمان قدس در ذهن دست‌اندرکاران شکل بگیرد و چنین بود که موضوع انتقال اطلاعات توســط خطوط تلفن - در نبود پدیده‌ای به نام اینترنت- مطرح شد.

 با کوشــش یکی از همکاران خوش ذوق ما در قدس امکان انتقال اطلاعات از طریق خطوط تلفن فراهم شــد، اما ارسال هر صفحه روزنامه حدود ۱۵ دقیقه طول می‌کشید و سپس باید قطعات صفحه روزنامه در تهران صفحه‌آرایی می‌شد.

 بنابراین موضوع چاپ همزمان روزنامه قدس در دستور کار قرار گرفت و پس از چند هفته اقدام آزمایشی، قدس به طور همزمان در مشهد و تهران منتشر شد؛ نخستین روزنامه چاپ همزمان کشور در تهران و مشهد!

 چند سال بعد با ورود اینترنت به ایران، انتشار همزمان روزنامه بسیار تسهیل شد و با تجهیزات نوین و با کیفیت بهتر منتشر شد.

 در چنین شــرایطی قدس ارتقای کیفیت را در دستور کار خود قرار داد و با جذب نویسندگان پرتوان موفق شد به عنوان یکی از روزنامه‌های مؤثر و موفق کشور در کنار دیگر روزنامه‌های سراسری قرار گیرد و با تلاش مدیران بعدی و همکاران ارزشمند روزنامه این روند به خوبی ادامه یافت.

 روزنامه قدس با توجه به انتساب به بارگاه مقدس حضرت رضا(ع) روزنامه‌ای اســت که میتواند فراتر از جریان‌ها و جناح‌های سیاســی و با ارائه تحلیل‌های جامع، مستدل و منطقی و به دور از جنجال‌های کاذب با آگاهی بخشی، معنویت را در جامعه اسلامی گسترش دهد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.