دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲

برخی افراد با مدرک جعلی پرستاری در مراکز درمانی مشغول به کار شده‌اند

محمد میرزابیگی

رئیس کل سازمان نظام پرستاری جزئیات شناسایی شبکه جعل مدارک دانشنامه پرستاری و برخورد با آن را تشریح کرد.

قدس آنلاین: محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به خبر برخورد با شبکه جعل و صدور کارت جعلی نظام پرستاری از سوی پلیس البرز، گفت: در مورد خبر صدور کارت جعلی سازمان نظام پرستاری، توجه به این نکته مهم است که شبکه جعل مدارک،کارت نظام پرستاری را جعل نمی‌کردند بلکه در واقع مدارک دانشنامه یا لیسانس پرستاری را که مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف بوده،جعل می‌کردند و با ارائه آن به برخی هیأت مدیره‌ها، کارت عضویت نظام پرستاری به نام افراد می‌گرفتند.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری در دوره پنجم که از آبان ۹۸ شروع فعالیت کرد؛ در آذر سال ۹۸ متوجه فعالیت این شبکه جعل مدارک شد و اولین مکاتبه در این زمینه ۱۲ آذر سال ۹۸ با حراست وزارت بهداشت انجام شد و رونوشت این مکاتبه نیز به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه دستگاه‌های که باید مطلع می‌شدند، ارسال شد.

نحوه شناسایی شبکه جعل مدارک پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به نحوه شناسایی فعالیت این شبکه جاعل، افزود: مشکل از آنجا مشخص شد که هویت، تاریخ و نوع مدارک صدور شماره نظام پرستاری برای برخی افراد و نیز امضاهای مدارک دانشگاهی آنها غیر معمول و دارای اشکال بود، از جمله اینکه در مواردی امضای رئیس دانشکده پرستاری مشهد با عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برخی مدارک دانشگاهی افراد متفاضی صدور کارت نظام پرستاری مشاهده شد.

وی گفت: این تناقض‌ها بررسی و در مواردی مدارک لیسانس پرستاری برای دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال و موضوع استعلام شد، این دانشکده پاسخ داد و اعلام کرد که این مدارک کاملا جعلی است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: اب