ارزش خرید

کل اخبار:1

  • دارادوم ۱۳۹۹-۰۷-۱۵ ۲۰:۰۴

    پالایشی یکم چقدر سود داد؟ +جدول

    در معاملات سه شنبه ۱۵ مهر ماه، علی رغم ممنوع بودن نیمی از نمادهای عضو صندوق ETF دوم موسوم به پالایش یکم، سایر نمادها در صف خرید قرار گرفتند و اندک امیدی به خریداران ارایه کردند.

type="text/javascript"> var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.async=1; script.src = "https://s1.mediaad.org/serve/qudsonline.ir/loader.js" ; head.appendChild(script);