انفجار الخبر

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۷-۰۶-۲۰ ۱۲:۰۲

    همکاری واشنگتن و ریاض در نسبت دادن یک اتهام واهی به ایران

    قاضی آمریکایی ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد

    عربستان سعودی و آمریکا با همکاری یکدیگر مدعی دست داشتن ایران در حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در «ظهران» شده و تهران را به پرداخت غرامت محکوم کردند.