بحران ریزگردها در اصفهان

کل اخبار:1

  • ریزگردها در اصفهان ۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۰:۲۰

    قدس آنلاین ریزگردها در استان اصفهان را بررسی می‌کند؛

    استان اصفهان در محاصره ۱۶ کانون بحران ریزگرد

    اصفهان- واحدهای کوچک صنعتی و تردد انبوده خودروها تا چند سال پیش دلیل آلودگی مستمر هوای اصفهان بود، اما در سال‌های اخیر عوامل اقلیمی همچون خشکسالی و ریزش ریزگردها از سمت مناطق بیابانی نیز به لیست عوامل آلودگی هوای شهرها و روستاهای استان اصفهان اضافه شده است.