برزگر شاعر خراسانی

کل اخبار:1

  • برزگر - شاعر ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ ۱۰:۳۲

    عیادت مدیران و هنرمندان از استاد برزگر

    جلیل فخرایی

    جمعی از هنرمندان، مدیر کل و معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی از استاد امیر برزگر، شاعر خراسانی که مدتی است دچار بیماری شده، عیادت کردند.