جانباز اسماعیل علیزاده

کل اخبار:1

  • جانباز گیلانی_ علیزاده ۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۰:۵۵

    پای صحبت اسماعیل علیزاده ، جانباز ۷۰درصد گیلانی؛

    مسئولان، ما را فرامـوش کرده اند

    رشت- اسماعیل علیزاده جانباز گیلانی ۷۰ درصد جنگ تحمیلی می گوید: مسئولان بنیاد شهید ما را فراموش کرده‌اند، با همه آلام و دردهایم از پنج فرزندم می گویم که با داشتن مدرک و تجربه هنوز بیکارند.