جانشین ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان خوزستان

کل اخبار:1

  • ستاد ۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۱۲:۴۸

    جانشین دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان خوزستان:

    برخوردهای فیزیکی باید جای خود را به فرهنگ سازی بدهند

    خوزستان-کهزاد سروستانی رواج منکرات و عدم اقدامات جدی در شرایط امروز را بر اثر شدت و ضعف برخورد در دوره های مختلف خواند و گفت که باید فرهنگ سازی را جایگزین برخورد های فیزیکی کنیم.