دادستان اسفراین

کل اخبار:1

  • دادستان اسفراین ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ ۱۲:۰۵

    دادستان اسفراین خبر داد:

    اعلام جرم علیه چند مدیر استان خراسان شمالی

    خراسان شمالی-دادستان عمومی و انقلاب اسفراین از اعلام جرم علیه دو مدیر استانی و دو مدیر شهرستانی در حوادث مرتبط با ریزش بخش هایی از معدن آلبلاغ این شهرستان خبر داد.