دانشجویان خوزستانی

کل اخبار:1

  • اعتراضات خوزستان ۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۱۴:۴۲

    در اجتماع نیروهای بسیج دانشجویی و مردمی مطرح شد

    قوه قضاییه عدالت اجتماعی را اجرا کند

    اهواز- نیروهای بسیج دانشجویان و بسیج مردمی به عنوان مطالبه مشکلات مردم خوزستان از قوه قضاییه ظهر  امروز در برابر دادگستری اهواز تجمع کردند.