رشددد اقتصادی

کل اخبار:1

  • جعفر قادری - کراپ‌شده ۱۳۹۸-۰۱-۲۶ ۱۴:۴۴

    کارشناس اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین:

    تداوم سیاست‌های غلط دولت عامل منفی شدن رشد اقتصادی سال ۹۷ است

    ساحل عباسی

    جعفر قادری گفت: اصلاح سیاست‌های دولت بیش از تحریم ها در رشد اقتصادی کشورد تاثیرگذار است. بی توجهی به ظرفیتهای کشورهای منطقه و عدم ارتباط گیری منظم و منسجم با آنها و تمرکز بر ارتباط با کشورهای اروپایی و کشورهایی که تمایلی برای تعامل با ایران ندارند، همه و همه منجر به منفی شدن رشد اقتصادی کشور شده است.