روز اول صفر

کل اخبار:1

  • اسیران کربلا ۱۴۰۰-۰۶-۱۷ ۰۹:۳۲

    به مناسبت اول صفر، روز ورود کاروان اسیران کربلا به شام

    فریاد آزادگی در کاخ بیداد

    محمدحسین نیکبخت

    کاروان، راه درازی را پیموده بود. نخست از کربلا تا کوفه و حالا هم از کوفه تا شام.