رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران

کل اخبار:1

  • رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۲:۱۵

    رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران :

    تحقق رونق اقتصادی و تقویت تولید با تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی

    رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.