طراحی پوشاک

کل اخبار:1

  • رئیس اتاق اصناف مشهد ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۱۲:۳۸

    رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

    بسترسازی مناسب تولید پوشاک متعارف با مشارکت دستگاه‌های ذینفع

    رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: کم توجهی دستگاه‌های اجرایی به موضوع طراحی لباس، باعث شده فرهنگ کشورهای دیگر به کشور ما رسوخ یافته و با کپی‌برداری از کاتالوگ‌های خارجی، راه عرضه و فروش پوشاک نامتعارف در واحدهای صنفی باز شود.