طرح رتبه بندی دانشگاه ها

کل اخبار:1

  • کنکور ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ ۰۸:۵۰

    بررسی تشکیل مرکزی برای سنجش غیر سنتی داوطلبان

    دانشگاه کنکوری نمی‌تواند مسائل کشور را حل کند

    محمود مصدق

    چهار سال از اجرای طرح سطح‌بندی دانشگاه‌های کشور می‌گذرد. طرحی که نخستین بار در زمان وزارت دکتر محمد فرهادی و با هدف ارزیابی دانشگاه‌ها و جداسازی آن‌ها از یکدیگر، بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی عالی، هدایت مجموعه برنامه‌های راهبردی آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی به سمت اهداف مورد نظر در زمان مقتضی و فراهم ساختن زمینه رقابت توسعه‌آفرین میان دانشگاه‌های کشور کلید خورد.