عادت ها

کل اخبار:1

  • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۰۴ ۱۰:۲۹

    کلیدها

    ملال حرفه‌ای شدن

    هر چند سال که از عمر ما می‌گذرد به طور طبیعی در آنچه بوده‌ایم و هستیم پیش می‌رویم و عمیق و جدی می‌شویم، صاحبنظر می‌شویم و بزرگ می‌شویم. کارمان را خوب بلد می‌شویم و همه این چیزهای خوب یک نتیجه بد دارد که موجب می‌شود به کارمان عادت کنیم.