قانون استعماری انجمن‌های ایالتی و ولایتی

کل اخبار:1

  • روزنامه قدیم ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۸:۳۹

    اعتراض مردم و مراجع چگونه قانون استعماری انجمن‌های ایالتی و ولایتی را زمینگیر کرد؟

    برگرداندن چرخ زمان به عقب!

    اینکه ۱۴ مهر سال ۱۳۴۱، نه مجلس، بلکه هیئت دولت، تقریباً بی‌سروصدا سراغ لایحه‌ای برود، آن را تصویب کند و تازه دو روز بعد روزنامه‌های کیهان و اطلاعات خبر بدهند که «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از تصویب وزیران گذشته و مفاد آن لازم‌الاجراست، همه چیزش مشکوک و بودار است.