محرومیت در خرمشهر

کل اخبار:1

  • آثار محرومیت  هنوز بر چهره  خرمشهر مانده است ۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۷:۵۵

    به مناسبت سوم خرداد

    آثار محرومیت هنوز بر چهره خرمشهر مانده است / گزارش تصویری

    طیبه قاسمی - سوم خرداد برای خرمشهر روزی است که رئیس جمهور می آید کمی وعده و وعید می دهد به مردمی که می داند آنقدر درد کشیده اند که مطالبه گری را از یاد برده اند، اروند شدنش هم برای مردم جنگ کشیده اش نه آب شده نه هوا و نه کار، مردمش هنوز آب شرب خوبی ندارند، ریزگردها گلویشان را آزار می دهد، اینجا مردم بومی هنوز فقیرند، کپر معنی دارد در قسمت هایی از این منطقه آزاد، دردها زیاد است، از خیابان های آسفالت نشده تا خانه های کپر و آب و فاضلاب بی سرو سامان که به تازگی خفگی بوی نفت و خاکش باید لنگ بیاندازند جلوی بوی سوزاندن الکل، که از اروند بودن به خرمشهر رسیده. این شهر کی قرار است خرم شود وقتی حتی از روز ملی اش زمانی به اندازه قدم های پایین آمدن از پله های هواپیما است.