مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر ا

کل اخبار:1

  • مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر ا ۱۴۰۰-۰۶-۲۳ ۱۲:۱۳

    بزرگترین لنج تجاری سنتی در بندر شهید باهنر پهلو گرفت

    مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر از پهلوگیری بزرگترین لنج تجاری با ظرفیت ۲۷۰۰ تن در بندر شهید باهنر خبر داد و گفت: برای نخستین بار است که یک شناور بزرگ سنتی با این ظرفیت در بندر شهید باهنر پهلو دهی می شود.