مدیر حوزه پیشگیری از مواد مخدر بهزیستی استان خوزستان

کل اخبار:1

  • کارتن خوابی ۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۰۹:۰۶

    پاسکاری کارتن خواب ها، در زمین بی مسئولیتی؛

    بی خانمان هایی که تحویل گرفته نمی شوند

    اهواز- بی خانمان ها که اغلب به چشم مصرف کنندگان مواد مخدر به آن ها می نگریم از جمله افرادی هستند که گرفتار بی عدالتی اجتماعی شده اند و میان بی مسئولیتی متولیان مانده اند.