مهدی مرادی

کل اخبار:1

  • مهدی مرادی ۱۳۹۹-۰۴-۱۸ ۰۶:۵۸

    به انگیزه روز ادبیات کودک و نوجوان

    گرم شدن با شعله‌های ِافسانه

    مهدی مرادی، شاعر و نویسنده

    در سرمای زمستان آنچه مرا گرم می‌کرد نه آتش کرسی که شعله‌های ِافسانه بود. این افسانه‌ها از جایی دور می‌آمدند. بازتاب تجربه‌ها، سنت‌ها، آیین‌ها و شیوه زندگی در گذشته بودند.