وزیر اسبق جمهوری اسلامی

کل اخبار:1

  • منوچهر متکی ۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۱۱:۲۶

    وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی:

    مهمترین نیاز امروز کشور اتحاد و همدلی است

    شهرکرد-وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه مهمترین نیاز کشور امروز اتحاد و همدلی است اظهار کرد: نمی شود از یک سو شعار اقتصاد مقاومتی سر داد و از سوی دیگر اقتصادی لیبرالی مبنای کار باشد.