پاسکواله دوریا

کل اخبار:1

  • پاسکواله ۱۳۹۶-۰۹-۲۸ ۱۱:۵۳

    پاسخ های یک روزنامه‌نگار از شهر منتخب پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۹:

    مردم مشهد باید به خودباوری فرهنگی برسند

    زهره کهندل

    روزنامه‌نگار ایتالیایی و مدیر روزنامه «ماترا» معتقد است: آنچه در بین مردم شهرهای پایتخت فرهنگی باید اتفاق بیفتد، این است که به خودباوری فرهنگی برسند تا هویت و میراث غنی خود را بشناسند.