گورستان سفیدچاه

کل اخبار:1

  • سفیدچاه ۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۱۲:۱۲

    «سفید چاه»؛ دیارِ سنگتراشانِ خبره

    قبرها اینجا قیام کرده‌اند

    رقیه توسلی

    در شمال ایران و در روستای «سفید چاه» در شهرستان گلوگاه مازندران گورستان اسرارآمیزی وجود داشته و خاک سفیدش نمی گذارد اجساد مرده ها پوسیده شود. در این یادداشت شما را با سفیدچاه آشنا می‌کنیم.