6000 واحد کاهش

کل اخبار:1

  • کارون ۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۳:۳۲

    پس از تمهیدات اتخاذ شده و احداث سد خاکی مارد توسط سازمان آب و برق خوزستان؛

    شوری آب شهرستان های آبادان و خرمشهر ۶۰۰۰ واحد کاهش یافت

    اهواز_ پس از تمهیدات اتخاذ شده و احداث سد خاکی مارد توسط سازمان آب و برق خوزستان، شوری آب در مناطق آبادان، خرمشهر و مارد ۶۰۰۰ واحد کاهش پیدا کرد.