پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲

با دستور قضایی در مشهد صورت گرفت

جمع‌آوری کفش های منقوش به نام شبیه به الله از بازار

توهین مقدسات

با احساس مسئولیت یک وارد کننده کفش در مشهد و گزارش ماجرا به پلیس، تعدادی کفش متعلق به یک برند معتبر که کف آن نوشته‌ای شبیه به الله درج شده بود به سرعت از بازار جمع‌آوری شد.

 عقیل رحمانی/

 با احساس مسئولیت یک وارد کننده کفش در مشهد و گزارش ماجرا به پلیس، تعدادی کفش متعلق به یک برند معتبر که کف آن نوشته‌ای شبیه به الله درج شده بود به سرعت از بازار جمع‌آوری شد.

چند روز پیش یک واردکننده کفش پس از وارد کردن محموله کفش متعلق به یک برند خارجی متوجه می‌شود که زیر کفش‌های وارد شده نوشته‌ای شبیه به الله درج شده است.

 این وارد کننده متعهد پس از اطلاع از ماجرا، به سرعت به سراغ اداره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراســان رضــوی رفت و مأموران را در جریــان واقعه قرار داد؛ وارد کننده در ادامه نشــانی تعدادی از فروشگاه‌هایی که به صورت کلی از وی خرید کرده بودند را هم در اختیار پلیس قرار داد.

از همین رو بود که مأموران برای بررسی ماجرا به صورت میدانی به محل فروشگاه‌های اعلام شده مراجعه و مشاهده کردند که تعدادی از کفش‌های مورد اشاره که متعلق به یک برند خارجی بود، در سه فروشگاه وجود دارد و هنوز فروخته نشده است.

بر همین اساس بود که مأموران اداره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی ماجرا را به اطلاع جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد رساندند و در پی آن هم قاضی دشتی فدکی دستور جمع‌آوری تمامی کفشها را صادر کرد.

 با صدور دســتور قضایی، مأموران کفش‌هایی که روی آن نوشــت‌های شــبیه به نام الله درج شده بود را از ســه فروشگاه ســطح شــهر در خیابان حر و مطهری جمع‌آوری کردند.

پس از اجرای دستور مقام قضایی، تحقیقات مأموران اداره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برای شناسایی دیگر فروشگاه‌های احتمالی که نمونه‌ای از این کفشها را در اختیار دارند همچنان ادامه دارد.

 با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد تعدادی از کفشهای مد نظر در برخی فروشگاه‌های سطح شهر وجود داشته باشد، فروشندگان و یا شهروندان محترم در صورت مشاهده این ماجرا موضوع را از طریق تماس با 110 پلیس در میان بگذارند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.