چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۸

یادداشت

پرداخت ۲ درصد جریمه گواراتر از ۲۵ درصد مالیات است

 لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس مالیات

 لطفعلی بخشی

 مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ابتدای مهر صاحبان مشاغل پزشکی به کارتخوان‌ها مجهز خواهند شد و کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده نکنند ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمتشان جریمه خواهند شد.

 پیش‌بینی می‌کنم این طرح نه تنها مورد اعتراض یا عاملی بازدارنده در رویکرد پزشکان به پرداخت مالیات و استفاده از کارتخوان نمی‌شود، بلکه مورد مطلوبی است که پزشکان را بســیار راضی نگه می‌دارد تا با پرداخت ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت به عنوان جریمه، از پرداخت ۲۵ درصدی مالیات خالص شوند.

 بی‌شک پزشکان همانند ســایر صنوف باید ۲۵ درصد درآمد خالص خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین این تنبیه نه تنها مورد اعتراض پزشــکان قرار نمیگیرد، بلکه به دلیل کم خرجی دفاتر پزشــکان و حقوق پایین منشی مطب از آن استقبال نیز میشود.

درواقع این طرح و پیشنهاد موجب خوشحالی پزشکانی می‌شود که از قرار دادن کارتخوان در مطب استقبال نمی‌کنند. بدیهی است مالیات بیشتر از پرداخت ۲  درصد جریمه برای پزشکان تمام می‌شود؛ از این رو طرح چنین موضوعاتی نمی‌تواند عاملی برای نصب دستگاه کارتخوان و پرداخت مالیات شود.

 نکته مهم چگونگی تشخیص ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات پزشکی است.  مدیران امور مالیاتی باید به این پرســش پاســخ دهند که آیا ۲ درصد عنوان شده بر مبنای حدس و گمان مأموران مالیاتی تشــخیص داده می‌شود؟ قطعاً در چنین امری نیز ایجاد فساد و تبانی‌های فسادزا حتمی است.

 اگر تشخیص درآمد حاصل از خدمات، به عهده مأموران مالیاتی باشد به‌ گونه‌ای که انسانها برای دریافت و پرداخت مالیات طرف حساب هم باشند و سامانههای الکترونیکی از این فرایند کنار گذاشته شود، در این میان بازنده اصلی دولت خواهد بود.

 با این روش دولت قادر به دریافت مالیات مورد نظر از پزشکان نخواهد شد.  بحث عدالت در دریافت مالیات از پزشکان مسئله‌ای است که باید جدی گرفته شود. برخی از پزشکان دارای بالاترین میزان درآمدی در کشور هستند که مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند، به طوری که با جرئت میتوان گفت برخی از پزشکان در ایران بالاترین درآمدها را نســبت به سرانه درآمدی در جهان دارند.

ضرورت توجه به اصل و فلســفه عدالت مالیاتی حکم می‌کند که هر کس به نسبت درآمد خود باید مالیات بپردازد؛ متأسفانه برخی از پزشکان به خصوص پزشکان موفق از جمله مواردی به شمار می‌روند که تمایلی به پرداخت مالیات به دولت ندارند.

 نصب کارتخوان در مطب‌ها، پزشــکان را در سراسر دنیا ملزم به پرداخت مالیات کرده اســت. متأســفانه نبود نظارت صحیح و بی‌توجهی دستگاه قضایی به این مسئله منجر به ارائه شــماره حساب منشی یا همسر و بستگان پزشک به اداره مالیاتی شــده است. دریافت پول نقد و ارائه شماره حسابهای متفرقه منجر به عدم حسابرسی دقیق به درآمدهای پزشکان می‌شود، بنابراین نظارت همه جانبه و دقیق می‌تواند منجر به تشــخیص حساب واقعی پزشکان و دریافت مالیات از آنها شود. قطعاً پزشکان شریف کشور خواهان پرداخت مالیات و توسعه عدالت و کمک به اقتصاد کشور هستند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.