پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶

در پی صدور دو رأی جایگزین حبس صورت گرفت

عاقبت توهین، نظافت کلانتری و شرکت در کلاس اخلاق

دادگاه عدالت قانون

 با رأی قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد محکومان دو پرونده توهین، به ۱۵۰ ساعت نظافت پاسگاه انتظامی و شرکت در کلاس‌های اخلاق اجتماعی محکوم شدند.

عقیل رحمانی/

 با رأی قاضی شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد محکومان دو پرونده توهین، به ۱۵۰ ساعت نظافت پاسگاه انتظامی و شرکت در کلاس‌های اخلاق اجتماعی محکوم شدند.

۱۵۰ ساعت نظافت کلانتری، مجازات توهین به مأموران

در نخستین رأی صادره توسط قاضی مجید شرقی شهری آمده است: حسب گزارش کلانتری سدکارده در مورخه ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ دو نفر از مأموران در حال انجام مأموریت بودند که متهم پرونده(امیر. ح) اقدام به توهین، تمسخر و تحقیر مأموران انتظامی می‌کند که پرونده انتظامی تشکیل و با اعلام جرم علیه متهم پرونده و شکایت مأموران از نامبرده در دادسرای مشهد مطرح می‌شود. پس از تحقیقات مقدماتی، با وجود اعلام رضایت مأموران نیروی انتظامی با توجه به جنبه عمومی جرم پرونده از دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارسال شد که شعبه وقت رسیدگی تعیین و با توجه به اظهار ندامت متهم پرونده، اقاریر صریح وی بر عمل ارتکابی و بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد: در خصوص اتهام فرد مذکور دایر بر توهین نسبت به مأموران دولتی (مأمور انتظامی) حین انجام وظیفه، موضوع شکایت مأمور انتظامی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مأموران انتظامی و شکایت اولیه مأموران از متهم با وجود رضایت بعدی نامبردگان، تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در این خصوص، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در جلسه دادرسی و اظهار ندامت نامبرده، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی انقلاب مشهد مقدس و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته، فلذا مستنداً به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، متهم پرونده را با توجه به اعلام رضایت در خصوص استفاده از مجازات جایگزین حبس، به ۱۵۰ ساعت انجام کار خدماتی و نظافتی در کلانتری شهید فیاض‌بخش، جایگزین سه ماه حبس تعزیری  با هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری و نظارت فرماندهی انتظامی مشهد مقدس، محکوم اعلام می‌کند. در ادامه این رأی هم اشاره شده بود: چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم تخلف نماید به پیشنهاد واحد اجرای احکام کیفری برای بار اول یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد.

تنبیه فرهنگی پاسخ دادگاه به یک متهم

گزارش قدس حاکی است، در رأی دوم جایگزین حبس مورد رسیدگی قرار گرفته در شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد هم اعلام شده است: در خصوص اتهام متهم پرونده سی‌وهفت ساله، دائر بر توهین و افترا موضوع شکایت، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکیه خصوصی، گزارش ضابطین قضایی، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در جلسه دادرسی، بزه‌های انتسابی به خانم... را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بابت تعزیرات و مواد قانون مجازات اسلامی بابت مقررات عمومی مصوب سال ۹۲، متهم پرونده را از حیث توهین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث افترا نیز به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد که از باب تعدد جرم و یکسان بودن مجازات، فقط یک فقره آن قابل اعمال است، درنهایت با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر متهم پرونده و وضعیت اجتماعی او و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده، دادگاه مجازات شلاق تعزیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می‌نماید و در مقابل متهم پرونده مکلف است در ایام تعلیق  در یک دوره کلاس‌های اخلاقی، اجتماعی زیرنظر حوزه علمیه خواهران شرکت نموده و گواهی گذراندن دوره را به واحد اجرای احکام ارائه نماید. در صورت خودداری از انجام تکلیف مذکور و یا ارتکاب جرایم دیگر، تعلیق رأی مذکور لغو و حکم صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در ادامه هر دو رأی هم آمده بود که رأی صادره حضوری و تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.