پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۶

یادداشت/

کاهش پله‌های مالیات بر حقوق، برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی است

مالیات

بحث مالیات از حقوق بحث پذیرفته شده در تمام کشورهای دنیاست. همه کشورها از حقوق کارکنان شاغل خود در بخش خصوصی و بخش دولتی مالیات بر حقوق را اخذ می‌کنند.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی/

بحث مالیات از حقوق بحث پذیرفته شده در تمام کشورهای دنیاست. همه کشورها از حقوق کارکنان شاغل خود در بخش خصوصی و بخش دولتی مالیات بر حقوق را اخذ می‌کنند. در اخذ مالیات از حقوق  لزوماً جنبه درآمدی مالیات مهم نیست، چرا که بیش از این موضوع جنبه درآمدی، جنبه تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی اقتصادی مهم است. تاکنون  در ایران  تنها دو پله مالیاتی وجود داشته از این رو افراد با درآمدهای بالا، کسانی که بعضاً ده برابر کارمندان معمولی درآمد سالانه داشته‌اند با نرخ پایینی مالیات حقوق را پرداخت می‌کردند؛ در حالی که در کشورهای دنیا مشاهده می‌شود بسیاری از کشورها در رابطه با مالیات حقوق هفت نرخ مصوب دارند به گونه‌ای که هر چقدر حقوق بیشتری داشته باشید مشمول نرخ مالیات بیشتری می‌شوید و این تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا منجر به توزیع نظام درآمدی و ایجاد عدالت‌اجتماعی و اقتصادی شده است.

 مالیات از جمله ابزارهایی به شمار می‌رود که توزیع درآمد را به دنبال دارد و منجر به گسترش عدالت می‌شود. با کاهش  طبقه‌بندی نرخ‌های مالیاتی قطعاً شاهد تضعیف عدالت و توزیع درآمد در جامعه خواهیم بود. کاهش پله‌های مالیات برحقوق برخلاف نظر و خواست کارشناسان اقتصادی است، هر چند به لحاظ درآمدی تفاوت خاصی برای دولت ایجاد نمی‌کند. مثلاً در پنج پله‌ای شدن مالیات بر حقوق و دستمزدها بیشترین سهم دولت از این مالیات بین 500 تا 1000 میلیارد تومان خواهد بود وهیچ‌گاه رقم 10 هزار میلیاردی برای دولت حاصل نمی‌شود، اما مسئله مهمی که بر تأمین کسری دولت از این محل ترجیح دارد، موضوع گسترش عدالت در جامعه و بهبودبخش توزیع نظام درآمدی است. قطعاً با پی‌ریزی پایه مالیاتی اخذ مالیات بر مجموع درآمد فرد و خانوار است که می‌توانیم کسری بودجه دولت را کاهش دهیم و نظام توزیع درآمد را اصلاح کنیم. کارشناسان بیش از سه سال است تأکید بسیاری بر پایه مالیاتی مجموع درآمد خانوار دارند و تحقق این موضوع به مثابه مبارزه و مقابله با فرارمالیاتی و اخذ مالیات از تمام افرادی است که مشمول مالیات می‌شوند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.